© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Kidney Exercise (Set 1)
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Lift the Cover & Raise the Robe
Liāoyī Típáo
撩衣提袍
2
Golden Lion Slides Down
Jīnshī Diēquè
金狮跌阙
3
Climb Up & Hang from Tail
Diàowěi Pānzú
吊尾攀足
4
Embrace Buddha's Foot
Zhǎngbào Fójiǎo
掌抱佛脚
5
Wild Goose Settles on Sand
Píngshā Luòyàn
平沙落雁
6
Wind Sweeps Light Clouds
Fēngsǎo Cányún
风扫残云
7
Lion Rubs the Ball
Shīzi Róuqiú
狮子揉球
8
Return Qi to Dantian
Qìguī Dāntián
气归丹田
Yu Zhen Bu Yuan Gong 育真补元功
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem