© ChanQuanShu
DaoYin YangSheng
Shu Gan Li Dan Gong 舒肝利胆功 舒肝利胆功
Liver Exercise (Set 1)
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Concentrate on Zhiyang
Yìshǒu Zhìyáng
意守至阳
2
Illuminate Qimen
Guāngzhào Qīmén
光照期门
3
Pounding Yanggang
Chuíkòu Yánggāng
捶叩阳纲
4
Roc Pressing Its Crop
Dàpéng Yāsù
大鹏压嗉
5
Magpie Climbs Branch
Xǐquè Dēngzhī
喜鹊登枝
6
Happy to See the Morning Sun
Xǐyíng Zhāoyáng
喜迎朝阳
7
Crane Stepping Alertly
Hèjǐng Bùchū
鹤警步出
8
Gather Qi & Return to Origin
Cǎiqì Guīyuán
采气归元
Liver Exercise (Set 2)
Move
Exercise
Pīnyīn
Hànzì
1
Gold Dragon Blows Pearl
Jīnlóng Tǔzhū
金龙吐珠
2
Black Dragon Stretches Talons
Qīnglóng Tànzhǎo
青龙探爪
3
Fisherman Cares
Yúfū Wènjīn
渔夫问津
4
Black Swallow Drinks Water
Mòyàn Diǎnshuǐ
墨燕点水
5
Tiger Crouches In Springtime Mountains
Hǔjù Chūnshān
虎踞春山
6
Dragon Flies Over The Blue Sea
Cānghǎi Fēilóng
苍海飞龙
7
Pengju Turns Body
Péngjǔ Wòshēn
鹏举斡身
8
Return To Regular Breathing
Xīxī Guīgēn
息息归根
School of Daoist Yangsheng Arts
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem